ارتباط با ما :

نشانی دبیرخانه‌ی جشنواره:  جزیره‌ی کیش، ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه‌ی آزاد کیش، مدیریت امورهنری، دبیرخانه‌ی «چهارمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کیش»
کدپستی: 7941773899
دبیرخانه: 07644421448
روابط عمومی: 09059536745
سایت جشنواره mowjfest.kish.ir