غلامحسین مظفری (رییس شورای سیاستگذاری )
سعید پورعلی (معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان) 

رضااردلان
مسعود رهبری 
مجید برزگر
ابراهیم حصاری (دبیر جشنواره)
جعفر صانعی مقدم
احسان عبدی پور
مهدی قربانپور